ලංකාවේ හොද Advertising Network කීපයක් දෙන්නකෝ

යාලුවනේ මට කියනවාද මෙන්න මේ වගේ http://popcash.net/publishers Advertising දෙන ආයතන මොනවද ලංකාවේ තියෙන්නේ කියල. මම දන්නේ නෑ මේ මම දාපු ලින්ක් එකට අදාල වෙබ්අඩවිය හරියට ගෙවනවද ලංකාවට වැඩද කියලා. ඒ ගැන දන්නා කෙනෙක් ඉන්නවනම් මටත් කියන්න. කොහොම උනත් මට ඕනි ලංකාවේ ආයතනයක්. දන්නා අය කියන්නකෝ.

Comments

Sign In or Register to comment.