"ඇලමෝව මතක තබා ගන්න!" "Remember the Alamo!"

“මම ටෙක්සාස් වලට සහ ටෙක්සාස් වැසියන්ට කැමතියි. ටෙක්සාස්හි සෑම දෙයක්ම විශාලයි. ටෙක්සාස් වැසියන් දිනූ විට, ඔවුන් විශාල පරතරයකින් ජය ගනී. ඔවුන් පරාජය වූ වත්, එය දර්ශනීය ය.

අවදානම, පරාජය සහ අසාර්ථකත්වය හැසිරවිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ ආකල්පය ඔබට සැබවින්ම ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, සැන් ඇන්ටෝනියෝ වෙත ගොස් ඇලමෝ වෙත යන්න. ඇලමෝ යනු අතිවිශාල ගැටලුවලට එරෙහිව සාර්ථකත්වයේ බලාපොරොත්තුවක් නොමැති බව දැන දැන සටන් කිරීමට තෝරාගත් නිර්භීත මිනිසුන්ගේ විශිෂ්ට කතාවකි. ඔවුන් යටත් වීම වෙනුවට මිය යාමට තීරණය කළහ.

එය අධ්‍යයනය කිරීමට සුදුසු සිත්ගන්නාසුලු කතාවකි; එසේ වුවද, එය තවමත් ඛේදජනක මිලිටරි පරාජයකි.ඔවුන් පැරදුනා. ඉතින් ටෙක්සාස් වැසියන් අසාර්ථකත්වය පාලනය කරන්නේ කෙසේද? ඔවුන් තවමත් කෑගසන්නේ, "ඇලමෝව මතක තබා ගන්න!" "Remember the Alamo!"

ඒකයි මම ටෙක්සාස් වැසියන්ට ගොඩක් කැමතියි. ඔවුන් විශාල අසාර්ථකත්වයක් ගෙන එය මිලියන ගණනක් උපයන සංචාරක ගමනාන්තයක් බවට පත් කළා.

ටෙක්සාස් වැසියන් ඔවුන්ගේ අසාර්ථකත්වයන් වළලන්නේ නැත.ඔවුන් ඔවුන්ගේ අසාර්ථකත්වයන් ගෙන ඒවා ආශිර්වාදයන් බවට පත් කරයි. අසමත් වීම ටෙක්සාස් වැසියන්ට ජයග්‍රාහකයන් වීමට පොළඹවයි. නමුත් එම සූත්‍රය ටෙක්සාස් වැසියන්ට සඳහා වූ සූත්‍රය පමණක් නොවේ. එය සියලු ජයග්‍රාහකයින් සඳහා සූත්‍රයකි. ”

- රොබට් කියොසාකි.

Sign In or Register to comment.