“ඔබට යමක් අවශ්ය වූ විට හෝ අවශ්යතාවයක් ඇති වූ විට,"

“ඔබට යමක් අවශ්ය වූ විට හෝ අවශ්යතාවයක් ඇති වූ විට, ඔබට අවශ්ය දේ
පළමුව දෙන්න, එවිට එය නැවත වැඩි වැඩියෙන් ලැබෙනු ඇත.

එය මුදල්, සිනහව, ආදරය හෝ මිත්රත්වය සඳහා සත්ය වේ. එය බොහෝ විට පුද්ගලයෙකු විසින් කළ හැකි අවසාන දෙය බව මම දනිමි, නමුත් එය සැමවිටම මා වෙනුවෙන් වැඩ කර ඇත.
සෞභාග්‍යයේ මූලධර්මය සත්ය බව මම විශ්වාස කරමි, මට අවශ්ය දේ මම ලබා දෙමි.

මට මුදල් අවශ්යයි, ඒ නිසා මම මුදල් ලබා දෙන අතර එය නැවත ගුණිත ලෙස පැමිණේ.

මට sales අවශ්යයි, ඒ නිසා මම වෙනත් කෙනෙකුට යමක් විකිණීමට උදව් කරමි, එබැවින් sales මා වෙත පැමිණේ.

මට contacts අවශ්යයි, මම වෙනත් කෙනෙකුට contacts ලබා ගැනීමට උදව් කරමි. මැජික් මෙන්, contacts මා වෙත පැමිණේ.

මීට වසර ගණනාවකට පෙර කියමනක් මට ඇසිණි:
“දෙවියන් වහන්සේට ලැබීමට අවශ්ය නැත, නමුත් මිනිසුන් දිය යුතුය.”

මගේ පොහොසත් තාත්තා බොහෝ විට මෙසේ කියයි:
“දුප්පතුන් ධනවතුන්ට වඩා කෑදරය. ඔහු පැහැදිලි කරන්නේ පුද්ගලයෙකු ධනවත් නම්, එම පුද්ගලයා අනෙක් අයට අවශ්ය දෙයක් සපයන බවයි ...”
මිනිසුන් මා දෙස සිනාසෙන්නේ නැතැයි සිතන සෑම විටම මම සිනාසෙමින් ආයුබෝවන් කීමට පටන් ගතිමි. මැජික් එකක් මෙන්, ඊළඟ කාරණය මම දනිමි: මා සිනාසෙන මිනිසුන්ගෙන් වට වී ඇත.

ඔබේ ලෝකය යනු ඔබේ කැඩපතක් පමණක් බව සත්යයකි.
ඒ නිසා මම කියනවා, “උගන්වන්න, ඔබට ලැබෙනු ඇත. ”

- රොබට් කියොසාකි.

#TheEntrepreneurFE #TheEntrepreneur #financialeducation
Sign In or Register to comment.