ඔයාගෙම website එකේ SEO level එක Audit කරමුද?😍🤩

වර්තමානය වෙද්දී SEO කියන්නේ website එකකට නැතුවම බැරි දෙයක් වෙලා.වෙබ් එකක් හෝ බ්ලොග් එකක organic traffic එක වරධනය කරගන්න නැත්නම් search engine එකේ රෑන්ක් කරගන්න සයිට් එක SEO කරලා තිබීම අනිවාර්යයි.
ටිකක් මහන්සි වෙන්න පුළුවන් නම් මේක තමන්ටම කරගන්න පුලුවන්.😀
Keyword research එකක් කරලා නැතුව blog article එකක් ලියපු කෙනෙක් දන්නවා තමන්ගේ බ්ලොග් එකට organic traffic එකක් ගෙන්නන්න බැරි බව. 😔
ඉතින් මම ඔයාට ඔයාගේ site එකේ deep SEO Analysis report එකක් කරලා දෙන්නම්.කොටින්ම කිව්වොත් මම ඔයාගේ සයිට් එක Audit කරනවා.

මම secdevil [.] com එකට කරපු රිපෝට් එක-😃😊
https://drive.google.com/file/d/1SsA8c15jwSsy0Qm6jIwbBJ9SN9P5evpv/view?usp=sharing

මේ රිපෝට් එකේ තියන දේවල්--
Meta Title
Meta Description
Meta Keywords
Headings
Google Preview
Missing Image Alt Attribute
Keywords Cloud
Keyword Consistency
Text/HTML Ratio
GZIP Compression Test
WWW / NON-WWW Resolve
IP Canonicalization
XML Sitemap
Robots.txt
URL Rewrite
Underscores in the URLs
Embedded Objects
Iframe Check
Domain Registration
WHOIS Data
Indexed Pages Count (Google)
Backlinks Counter
URL Count
Favicon Test
Custom 404 Page Test
Page Size
Website Load Time
PageSpeed Insights (Desktop)
Language Check
Domain Availability
Typo Availability
Email Privacy
Safe Browsing
Mobile Friendliness
Mobile Preview Screenshot
Mobile Compatibility
PageSpeed Insights (Mobile)
Server IP
Server Location
Hosting Service Provider
Speed Tips
Analytics
W3C Validity
Doc Type
Encoding
Facebook Likes Count
PlusOne Count
StumbleUpon Count
LinkedIn Count
Estimated Worth
Alexa Global Rank
Visitors Localization
In-Page Links
Broken Links

ඔය රිපෝට් එක හොදට අධ්‍යනය කරලා තමන්ගේ සයිට් එකේ තියන අඩුපාඩු වැරදි ටික තමන්ටම හදාගෙන ඉස්සරහට යන්න පුලුවන්.😇😎
තාම ලොකු revenue එකක් නැති අය ගැන හිතලම රු.350 වගේ ඕනෑම කෙනෙක්ට දරන්න පුලුවන් සාදාරණ ගානකට මම මේ වගේ perfect SEO report එකක් කරලා දෙනවා.😇😊

කරන හැමදේම විනිවිදව කරන නිසා මාව සුවර් නැති අයට මම buy කරපු paid script එකත් දාන්නම්.
https://codecanyon.net/item/turbo-website-reviewer-indepth-seo-analysis-tool/20069330

Comments

Sign In or Register to comment.