ඕනෑම රෝබෝවක් අපිට ලංකාවේ හදන්න පුළුවන් - SLRobotics නිර්මාතෘ කියයි

ඕනෑම කර්මාන්තයකට සරිලන විදිහේ යන්ත්‍රෝපකරණ (Industrial Machinery) සැදීමේ හැකියාව මෙරට තුලම ඇති බවට හොඳම සාක්ෂියක් තමයි තිලංකගේ SLRobotics ආයතනය. මේ සාකච්චාව තුලින් ඔවුන් නිෂ්පාදනය කල යන්ත්‍රසුත්‍ර හා ඉදිරි දැක්ම පිලිබඳ ඔබව දැනුවත් කරනවා. අපේ ඉංජිනේරුවන්ගේ හැකියාව හා කැපවීම තුලින් ව්‍යාපාරයක් ලෙසත් රටක් ලෙසත් සපුරගතහැකි ඉලක්ක මොනවාද යන්න ගැන හැමෝටම පේන්න Share කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ වැඩියෙන් බලන්න අපේ චැනල් එක subscribe කරන්න.

Video:

ඕගොල්ලන්ගේ comments දෙන්න😇
Sign In or Register to comment.