ඔයාගෙ වෙබ් සයිට් එකටත් ඉන්ටර්නැෂනල් ⁣ටෙලිවිෂන් චැනල් එකක්!!

edited August 2019 in Video Marketing
මගෙ කලින් පෝස්ට් එකෙ මම කිව්වා ස්ටීමින් චැනල්ස් වලින් අර්නින් වලට විදි ගනනාවක් තියනව කියල

ඇත්තට බැලුවොත් වෙබ් සයිට් එකකට වඩාරොකු චැනල්ස් ගොඩක් පවර්ෆුල්

රොකු චැනල්ස් දිනකට මිලියන 26 කට වඩා බලනවා
ඔයාලගේ් products and services launching වලට ඔයාල ඔන්ලයින් පාවිච්චි කරන මෙතඩි මොනාද ?
seo,ppc,content markerting,social media,facebook,google,FB ads, Instagram, Reddit, Snapchat.. මේ එකක්වත් ඔයාලගේ ඒවද?ඇත්තටම ඒ රිසල්ට් එනවද?රොකු චැනල් එකක් තියනව නම් ඔයාලට මේ කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ!දැන් වෙද්දි
YouTube, Netflix and DisneyT, Netflix and Disney වගෙ බිග් ෆර්ම්ස් අයත්රොකු චැනල්ස් වලට ඇඩි වෙලා ඉවරයි.අපෙ youtubers ලත් දැන් කීයක් කියල ඉන්නවවද??
වෙස්ටන් කන්ට්‍රිස් ටාගට් කරන අයට හොදම ප්ලැට්ෝම් එක රොකු !!

උඩින්ම කිව්ව විදියටගොඩක් මෙතඩ්ස් තියනව අර්නින් වලට
මමයි මගෙ associate කෙනෙකුයි අලුත් වැඩක් පටන් ගන්න හදන්ේ!
යුනික් ! වැඩක්
වෙබ් සයිට් එකක් එක්ක රොකු චැනල් එකක් develop කරල ⁣දෙන බිස්නස් එකක්!
දැනට ⁣මෙකෙ ඒජන්සි විඩියෝ එක හදල ඉවරයි,තව එඩිට්ස් තියනව සයිට් එකෙ

ලින්ක් එකෙන් බලන්විඩියෝ එක ,කමෙන්ටිස් කරන්න ොද නරක!!
මංමේ වැඩ ඉවර වුන ගමන් යු ටියුබ් tutorils ටිකක් පටන් ගන්නව.තව ඩිටෙල්ස් දෙන්නමි

Comments

  • edited August 2019
    රොකු චැනල්ස් එකක් බිස්නස් එකට ඇඩි කරගන්න ඔින අය කන්ටැක්ටි කරන්න මාව 0752613654,මේ රටවල් ටාගට් කරනවා,USA,Argentina,Canada,Chile,Colombia,CostaRica,Elsalvador,France,Guatemala,Honduras,Ireland,Mexico,Nicaragua,Panama,Peru,United kingdom
Sign In or Register to comment.