ඊ ‌‌‌‌මේල් 02 න් 500$ ක් යාලු!!අනිවා කියවන්න!!

edited August 2019 in Video Marketing
සමහර විට ‌මෙික ඔයාලට අලුත් ‌ආටිකල් එකක් ‌‌වෙන්නබපුලුවන්
හැබැයි ‌මෙික කරන්න පුලුවන් ‌මෙිකට
ඇඩිසෙන්ස් වගේ ා‌ෙවෙබි සයිට් හද හද ඒස් ඊ ඔී කරන්න නැ
ෆයිවර් වල වගේ ගිග් ඒක බයි වෙනකන්ඉන්න ඔින නෑ
ෆුල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ටි ‌ෙ‌මතඩි ඒකක්!!
එක විදියක් ‌‌නැ කිරියේටිව් වුනොත් අර්න් කරන විදි ‌⁣ හරියට තියනවා!!

ස්ටිමීන් චැනල් ගැන දන්නවද??

ගූූූූූගල් සර්ච් කරන්න ‌roku,amazon fire,apple tv කියලා ‌‌ඉන්ෆෝ ගන්න පුලුවන්

සරලව කිව්වොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් බලන ටිවි චැනල් ඒකක් ව‌ගේ තමා,‌ෙවෙනස ‌තමා අපට ඔන් ඩිමාන්ඩි බලන්න පුලුවන්
ඒ් කිව්වේ අපි කැමතිි ‌දේ ‌වෙලාවට.ඉන්ටනෙටි කනේක්ෂන් ඒකක්,අදාල ඩිවයිස් ඒකක් තියෙන්න ඔීන
upworl,freelancer වගේ සයිට් වල roku,amazon fire,apple tv ඩිවලොප් කරන අය සරච් කරන්න,අර්නින් සුපිරියටම තියනවා

ඔවි මම කියල ‌දෙන්න යන්නේ ‌ස්ටිමින් චැනල්ස් හදන හැටි ගැන
ඒ්වා ‌සෙල් කරන තැන්,‌සෙල් කරන විදිහ ගැන

2020 දී ස්ටීමින් චැනල් වලට ලැබෙන ඇඩිස් ප්‍රමාණය බිලියන 3$ ඉක්මවන බවක් දැන් ‌ෙප්‍රෙඩික්ට් කරල තියනවා!
https://www.fool.com/investing/2019/07/07/10-ways-roku-is-expanding-its-most-profitable-busi.aspx
කියවල බලන්න ලින්ක් එක
ඒ් නිසා දැන් කටිටිය වැඩිපුරත් ඒක්ක චැනල්ස් බයි කරල තියන් ඉන්නවා
ගොඩක් චැනල් ‌ෙප්‍රෝගැමර්ස්ල හයර් කරනවා
මේ චැනල්ස් ක්‍රියේට් කරන අය ‌ෙනොමලි ක්ලයන්ටිස් ලගෙන් 10000-20000$ ගන්නවා
මෙි චැනල්ස් පරණ ‌ෙවෙන්න ‌ෙවේන්න වටිනාකම වැඩියි
මමත් මගේ පරන ඒකවුන්ට් ඒකක් ‌ෙසෙල් කරා ඊ‌ෙබේ ඒකේ
බයර් ඇතුලේ තියන කන්ටෙන්ට් මුකුත් ඇහුවේ නෑෑ ‌ෙපේ කරා
පස්සේ ඒ්වායේ ‌ෙමෙීන්ටෙීණ් වැඩත් මටම භාර දුන්නා.⁣ඇත්තටම එතන මෙිල් 02යි,500$ තමා යාලු!!!😎😎😎
පුරෑෆ් ඔින අය ඉල්ලන්න

අදට ‌ෙ‌ෙමෙච්චරයි
මෙතන ඔයාලට ඉන්ටරෙස්ටි ඒන ඒ්වා නැතුවත්් ඇති
ඒ් ‌ෙමෙි කියපු සියල්ල ඇත්ත
ඔයාලට මගේ අර්නින්ෆ් ඔින නමි මැසේජ් ඒකක් දාන්න!!
මට ඔයාලට ‌ෙමෙි ගැන කියල ‌ෙදෙන්න අවශ්‍්‍ විදිහ ගැන කමෙන්ට් කරන්න
මම ටියුටොරියල්ස් වලිනුත් පුලුවන්
ප්‍රශ්නන යටින් දාන්න
තෑන්ක්ස්

Tagged:

Comments

Sign In or Register to comment.